Dördüncü Yol

- Ulaşılabilirlik için Linkler: Temel Navigasyon | İkincil Navigasyon

Dördüncü Yol Çalışmaları Paylaşım Alanı

Dördüncü Yol, G.I. Gurdjieff'in Doğu'daki seyahatlerinde kendi varoluşsal sorularına bulduğu cevabı, özellikle Batı'daki insanlarla paylaşabilmek için geliştirdiği, kendini tanımaya dönük bir çalışma yöntemidir.

Dördüncü Yol Çalışmaları

Seminerler, öncelikli olarak Dördüncü Yol fikirlerini zihinsel olarak anlamak, kişisel gözlem ile kendi hayatımızda doğrulamak için başlangıç çalışmasıdır. Seminerler tamamlandığında, devam etmek isteyen ve uygun bulunan kişilerle pratik uygulamalar ve grup çalışması yapılmaktadır.
Neden Dördüncü Yol?

- Dördüncü Yol, Doğu'nun kadim bilgilerinin henüz bozulmanın başlamadığı dönemlerde G.I. Gurdjieff tarafından sindirilerek, Batılı bir zihinsel bakış açısıyla yetişen toplumlara aktarılmak için yeniden form verilmiş ezoterik bir çalışmadır.
- Dördüncü Yol, başlangıç için herhangi bir inanç, fikir, önyargı ya da doğruyu kabul etmeye karşı çıkar. İnsanın mevcut hali ve arızalarını dikkate aldığımızda, daha önce uyanmak için kullanılan umut, sevgi ve inanç, büyük ölçüde daha fazla uykuya sebep olmaktadır. Bunların yerine, "kişisel doğrulamaya" dayalı bir çalışmadır: Dördüncü Yol teorilerinin bile, kendi hayatımızdaki gözlemlerle desteklenmedikçe, kabul edilmemesi gerekmektedir.
- Dördüncü Yol, sadece fiziksel bedene (1.Yol), duygu (2.Yol) ya da zihne (3.Yol) bağlı çalışmalardan farklı olarak, hepsinin dengeli biçimde gelişmesini; ama daha da önemlisi asıl çalışmanın bu üç fonksiyondan ayrı olarak "bilinç" üzerinde olması gerektiğini anlatır.
- Diğer uyanış yolları insanın kendi üzerinde çalışması için manastırlara, çilehanelere çekilmeyi gerekli görürken, Dördüncü Yol en uygun çalışma şartlarının insanın hali hazırda bulunduğu hayat şartları olduğunu söylemektedir.
Dördüncü Yol Facebook Sayfası Güncel Etkinlik Takvimi

4.Yol Seminerlerimiz

Güncel etkinlik ve çalışmalarımızı, Facebook'taki "Dördüncü Yol" sayfamızın etkinlikler bölümünden takip edebilirsiniz.