Dördüncü Yol

- Ulaşılabilirlik için Linkler: Temel Navigasyon | İkincil Navigasyon

Gurdjieff'in Hapishane Benzetmesi

Gurdjieff, insanların mecazi olarak bir hapishanede olduğunu ve eğer bunu farkedebilirlerse ve gerekli koşulları sağlayabilirlerse, kaçabileceklerini söylemiştir.

Hapishane Alegorisi

Gurdjieff, hapishane benzetmesini, Doğu'ya ait metafor ve mecazlar üzerinde Moskova'da çalışan bir gruptan aldığını söyler.

Hapishaneden Kaçma İsteği

İnsan bir hapishanenin içindedir. Hapishanede olan biri ne ister, ne için arzu duyar? Eğer az ya da çok aklı başında bir insan ise, sadece bir şey isteyebilir: Hapishaneden kaçmak.

Hapishanenin Farkında Olmak

Ancak, hapishaneden kaçma isteğinin ortaya çıkmasından önce, hapishanede olduğunu farketmelidir. Eğer hapishanede olduğunu farketmezse, kaçma isteği olmayacaktır. İnsan alegorik olarak bir hapishanede olduğunu yavaş yavaş farketmeye başlar; kaçmak isteği de, bu farkındalığa bağlı olarak yavaş yavaş gelişir.

Hapishaneden Küçük Bir Grup Kaçabilir

Hapishaneden kaçmak için istek gelişirken, insan kaçma olanlaklarını da farketmeye başlar; ve ilk olarak tek başına kaçamayacağını anlar: Duvarların altında tünel kazması ve gerekli diğer şeyleri yapması gerekmektedir, ama bunları tek başına yapamaz. Kendisiyle kaçmeye isteyecek küçük bir gruba ihtiyacı olduğunu farkeder; ancak bu grubun farkedilmeyecek kadar küçük olması gerekmektedir. İnsan tek başına gerekli kaynaklara ulaşıp, çalışmayı yapamadığı için kaçamaz; herkes, çok fazla dikkat çekeceği için kaçamaz; sadece küçük bir grup kaçabilir.

Hapishaneden Kaçış için Dış Yardım

Hapishaneden kaçmak için haritalar, malzemeler... vs gereklidir. Bu malzemeleri sağlayacak dış yardıma ihtiyaç vardır.

Hapishane İnsanın Gerçek Durumudur

Hapishane benzetmesi, kelimenin tam anlamıyla insanın gerçek durumunu göstermektedir. Bir balığın içinde bulunduğu okyanusun farkında olmaması, soluduğumuz havanın farkında olmamamız gibi, bize çok doğal gelen bu hapislik durumunun da farkında değiliz.

Okul çalışmaları, daha önce kaçmış olanlardan yardım almak anlamına gelir. Onlardan, belli fikirler ve kaçış planları öğrenebiliriz - bunlar bizim kaçış için araçlarımız olur.

Hapishaneden Kaçış İçin Gerekli Şartlar

Bu şarların her biri, insanın uyanma çalışmasında ilerleyebilmesi için, mecazi olarak geçmesi gereken adımları göstermektedir.

  1. İnsan, hapishanede olduğunu farketmeli,
  2. İnsan, kaçmayı istemeli,
  3. Kendisiyle birlikte kaçmak isteyen arkadaşları olmalı,
  4. Kaçabilmek için, dışarıdan yardım almalı,
  5. Tüneli kazabilmek için çalışmalıdır.

Dördüncü Yol Öğretisi Temel Fikirleri ile İlgili Diğer Sayfalar