Dördüncü Yol

- Ulaşılabilirlik için Linkler: Temel Navigasyon | İkincil Navigasyon

G.I. Gurdjieff'in Bakış Açısından Evrim

Gurdjieff'in Bakış Açısından Evrim

"Evrimle ilgili olarak, hiçbir mekanik evrimin mümkün olmadığını başından itibaren anlamak gereklidir. İnsanın evrimi, insanın bilincinin evrimidir."

"In speaking of evolution it is necessary to understand from the outset that no mechanical evolution is possible. The evolution of man is the evolution of his consciousness."

=====================

"İnsanın, değişmeyen ve kalıcı bir Ben'i yoktur. Her bir düşünce, duygu hali, arzu, duyu... 'Ben' diyor."

"Man has no permanent and unchangeable I. Every thought, every mood, every desire, every sensation, says 'I'."