Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

İkinci Biliçli Şok Meditasyonu - Acıları Dönüştürmek

İkinci Biliçli Şok, kişinin hayatı ve izlenimleri, kendi ruhunu beslemek ve gelişmek için bir besin kaynağı olarak kullanmaya başlaması ve bu süreçteki çalışmalarıdır.

İkinci Biliçli Şok Meditasyonu - Acıları Dönüştürmek

İkinci bilinçli şok, ancak kişinin ilk bilinçli şoku her istediğinde yapabilmeye başladığında, diğer bir ifadeyle, dış dünyadaki ve iç dünyadaki durumlardan bağımsız olarak, kişinin gerçek varlığının sürekli olarak farkında olması durumunda, yaşanan acıların dönüşerek, insan varlığı için en üst besinlerden birine dönüşmesini sağlıyor. Bu bir şey yapma ya da bir teknik değil, daha çok orada kalmaya devam ederken, olanın olmasına izin verme, teslim olma ve içerde ortaya çıkan enerjiyi olduğu gibi yaşama durumu.

Çalışma bu aşamaya geldiğinde, dönüştürebileceğimiz enerji ile varlığımızın enerjileri dönüştürebilme gücü arasındaki denge önem kazanıyor. Bu süreçte, herşeye gücü yeten, sonsuz yetkinleri olan bir tanrı değil, sadece belli seviyedeki enerjilere karşı, kendi bilincini korumayı başarabilen bir insanız. Bazen hayat ve olaylar, dönüştürebileceğimizden çok daha fazla enerji yükleyebiliriz; böylesi durumlarda, sadece kendi kapasitemize ve gücümüze uygun miktarı çalışma alanında tutabiliriz.

İkinci bilinçli şok ve acıları dönüştürmek, gereksiz acıları ve sürtüşmelerimizi hayatımıza çekmek ve onları dönüştürmeye çalışmak değildir. Kendi bedeninize işkence yapmak, zorlu duygusal rahatsızlık üretmek; sadece yarardan çok, daha fazla komplikasyon üretir ve çalışmayı güçleştirir. İlk aşamada, makineye karşı, onunla sürtüşerek bir farkındalık kazanmaya çalışıyoruz; ama ileriki aşamalarda böyle bir çalışma söz konusu değil.

4.Yol Online Bilinçli Farkındalık Uygulamalarımız

Bu başlıkla ilgili diğer sayfalar: