Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

G.I. Gurdjieff'in Bakış Açısından Uyanma

Gurdjieff'in Bakış Açısından Uyanma

"Uyanma, ancak onu isteyen ve arayanlar için olanaklıdır; çünkü onlar uyanma amacına ulaşıncaya kadar bıkıp usanmadan ve uzun bir süre boyunca kendileriyle mücadele etmeye ve kendi üzerlerinde çalışmaya hazırdır."

"Awakening is possible only for those who seek it and want it, for those who are ready to struggle with themselves and work on themselves for a very long time and very persistently in order to attain it."

=====================

"İnsan doğabilir; ama doğmuş olmak için önce ölmelidir, ve ölmek için, önce uyanmalıdır."

"A man may be born, but in order to be born he must first die, and in order to die he must first awake."

George Ivanovich Gurdjieff'in Temel Fikirleri

Bu başlıkla ilgili diğer sayfalar: