Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

Beelzebub'ın Torununa Masalları

Gurdjieff'in Beelzebub's Tales to His Grandson (Beelzebub'ın Torununa Masalları) kitabının Dördüncü Yol Felsefesi bağlamında incelenmesi ve özeti.

Gurdjieff Kitapları - Beelzebub

Beelzebub'tan Torununa Masallar Hakkında Genel Bilgi

Objektif ve Tarafsız olarak İnsanın Hayatı'nın Eleştirisi olarak de bilinen bu eser, Gurdjieff'in Hepsi ve Herşey adlı üçlemesinin ilk eseridir ve pek çok kişi tarafından Gurdjieff'in başyapı olarak görülür.

Beelzebub'ın Yazılışı ve Kullanım Yöntemi

Beelzebub, bir defada bir kitap olarak yazılıp tamamlanmış bir eser değildir. Gurdjieff bir dönem bölümler halinde yazmış ve bir süre ana çalışma aracı olarak kullanmıştır.

Okumak ve anlamak için gerekli olan çabanın çok yüksek olmasını isteyen Gurdjieff, kolay anlaşılır bulduğu bölümleri defalarca çöpe atıp tekrar tekrar yazmıştır. Kendi ifadesiyle, "Kemikleri o kadar derine gömdüm ki, köpeklerin kazması gerek," demiştir. Hatta, başka bir yerde, köpeği de gömdüğünü ifade etmiştir.

Beelzebub'taki Zorluklar

Her bir cümlesi en az 4-5 satırlık bir paragraftan oluşan eseri okuyabilmek için, zihinsel dikkate ve kısa dönemli hafızanın oldukça gelişmiş olmasına ihtiyaç var; aksi halde, üçüncü satıra geçtiğinde, ilk satırdaki kelimeleri unutmak ve anlamı bütünleyemediğimiz cümlelerin içinde kaybolmak mümkün.

İkinci ve daha büyük bir zorluk ise, hiçbir şeyi doğrudan anlatmayıp, çok derin semboloji ve mitler arkasına saklamış olmasıdır. Buna ek olarak, bildiği pek çok farklı dili karıştırarak, yeni kelimeler uydurması nedeniyle işi biraz daha zorlaştırmıştır.

Gurdjieff, belli bir çaba ve emek sonucu gelmeyen bilginin yararı olmadığını iddia eder. Kişi, ancak önceden bedelini ödediği bilgileri gerçekten anlayabilir ve varlığına katabilir. Bu bağlamda, Beelzebub'daki zorlamalar böylesi bir amaca hizmet etmek için bilinçli yapılmış diyebiliriz.

Beelzebub'ın Amacı

Gurdjieff, eserin en başında amacını çok sert ve net olarak açıklıyor: "Asırlardır okuyucunun zihninde ve duygularında kökleşmiş, yeryüzündeki her şeyle ilgili inanç ve görüşleri, herhangi bir anlaşma ya da taviz olmadan, acımasızca imha etmek."

Beelzebub Okumaları

Gurdjieff, hem öğrencileri hem de yabancılar için yazdığı metinlerin çeşitli okuma toplantılarını düzenlemiştir. Gurdjieff'in düşünce şekline ve ifadelerine alışkın olmayan pek çok kişiyle yapılan toplu okumalardan sonra, yeni katılanların herhangi bir şey anlayamadığını görüp, herşeyi tekrar baştan yazmıştır.

Beelzebub'ın Yazım Süreci

Gurdjieff, 1924 yılındaki trafik kazasından sonra, öğrencilere doğrudan öğretmeyi azaltarak, fikirlerini yazıya dökmeye yönelir. 1924-1927 yılları arasında, asistanlarına bazen Rusça ve bazen de Ermenice olarak dikte ettirmiştir.

İlk Baskısı

Beelzebub'dan Torununa Masallar, farklı dillerde yazıldığı için, Gurdjieff'in onayladığı bir grup öğrenci tarafından İngilizce'ye çevrilmiş ve ilk de fa 1950 yılında basılmıştır.


Beelzebub'ın Kısa Özeti

Beelzebub, gençliğinde yaptığı bir hata nedeniyle, Güneş Sistemi'mize sürgüne gönderilmiş dünya dışı bilinçli bir varlıktır. Yeryüzünde "üç-beyinli varlıklar", yani insanlar, olarak bilinen türün gelişimini anlama ve bu gelişime yaptığı olumlu katkılar nedeniyle cezası affedilmiştir. Torunuyla beraber, evinin bulunduğu gezegene Karatas adındaki uzaygemisi ile geri dönerken, torununun varlık gelişimine katkıda bulunmak için, sürgün boyunca yaşadıklarını anlatmaktadır.

Beelzebub, kadim dönemlerde, Filistin bölgesinde tapılan bir tanrıyken, daha sonraki semavi dinlerde büyük şeytanlardan birinin ismi olarak geçmeye başlar. Muhtemelen bu ve daha fazla bilgi ve sebeplerle, Gurdjieff tarafından ana kahraman olarak seçilmiştir.

Beelzebub'taki Diğer Karakterler

Nasreddin Hoca (Molla Nassr Eddin olarak geçiyor), her duruma uygun bilgece ifadeleriyle tarafsız bir öğretmen olarak geçiyor. Ancak, buradaki hoca, bizim fıkralarıyla bildiğimiz halinden oldukça farklı. Nasreddin Hoca, tüm orta asya dünyasında bilinen bir kahraman ve her bölgede farklı renkler almış durumda. Gurdjieff, söylemek istediği pek çok bilgece ifadeyi, hocanın ağzından durumlara uygun aktarıyor.

Ashiata Shiemash, insanlığa en fazla emeği geçen kutsal kozmik varlıklardan biri. Özellikle öğretileri ve sistemi ile Gurdjieff'e belli açılardan benzetmesi de yapılıyor.

Lentrohamsanin, ana kötü karakterlerden biri. Ashiate Shiemash'ın tüm kutsal emek ve öğretilerinin izlerini yokediyor. Gurdjieff'in öğretisine göre, bilinçli kötülük mümkün değil; bu karakter de, bilinçsizliği nedeniyle böylesi olumsuz sonuçlara sebep oluyor.


Beelzebub's Tales to his Grandson - PDF

Ne yazık ki bu başyapıtın henüz Türkçesi yok. Kısmen bizim bölüm bölüm yaptığımız çeviriler var, yakın zamanda onları da buraya yükleyeceğiz.

Kitabın İngilizcesinin dijital versiyonuna, pdf olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Beelzebub'tan Torununa Masallar kitabının indirilebilir pdf linki

George Ivanovich Gurdjieff'in Yazdığı Kitaplar

Bu başlıkla ilgili diğer sayfalar: