Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

George Ivanovich Gurdjieff'in Kronolojik Hayatı

George Ivanovich Gurdjieff'in doğumundan ölümüne, yıl yıl hayatındaki önemli anlar.

Yıl

Olaylar

1866 Gurdjieff, Gümrü'nün (Alexandropol) Türk-Rus sınırının Rus tarafında, Anadolu Rumları'nın yaşadığı bölgede doğdu.
1870–72 G.'nin tek erkek kardeşi Dmitri Ivanovitch Gurdjieff (?1870) ve büyük kız kardeşinin(?1871) doğumları.
1873 G.'nin babası Giorgios Giorgiades, büyük sığır sürüsünü sığır vebası hastalığı telef ettiğinde fakirleşiyor ve kereste deposu açıyor.
1874–76 G.'nin iki kız kardeşi daha oluyor.
1877 Giorgiades'nın kereste deposu başarısız oluyor ve G.'nin babası küçük bir marangoz dükkanı açıyor. G. erken yaşlardan itibaren ailesinin gelirine katkıda bulunmaya başlıyor. Rusya 24 Nisan'da Osmanlı'ya savaş ilan ediyor ve sınırdaki kale şehri olan Kars'ı 18 Kasım'da işgal ediyor.
1878 Giorgiades ailesiyle birlikte Kars'a taşınıyor ve marangoz dükkanını bu şehirdeki Rum bölgesinde tekrar kuruyor. Rus askeri katedralindeki Rahip Dean Borsh, G.'nin kişisel eğitimi için sorumluluk alıyor. G. Kars askeri hastanesinin kütüphanesinde yoğun okumalar yapıyor.
1879–80 G., özel eğitmeni Dekan Bogachevsky'nin ahlaki etkisi altında kalıyor.
1881 G.'nin büyük ve en sevdiği kız kardeşi ölüyor. G. Alaguez Gölü'nde bir kaza kurşunundan az farkla kurtuluyor. Şahit olduğu bazı 'paranormal olaylar'dan çok etkileniyor.
1882 G. Piotr Karpenko ile bir çeşit ergen düellosu yaparken, top atışında ölümden az farkla kurtuluyor.
1883 G. evden ayrılıyor ve Tiflis'e hareket ediyor; ama Başdiyakoz Korosu'na ya da Gürcü İlahiyat Fakültesi'ne katılmayı başaramıyor. Transkafkasya Demiryolu Şirketi'nde ateşçi olarak çalıştığı sıradan işine ara verdiği zamanlarda, yürüyerek Eçmiadzin'a (Echmiadzin) hac ziyareti yapıyor ve Sanaine Manastırı'nda Rahip Yevlampios ile üç ay çalışıyor. Sarkis Pogossian ve Abram Yelov ile yakın arkadaşlık geliştiriyor.
1884 G., kendisini motive eden soruyu, 'organik ve insan hayatının önemi' olarak kristalleştiriyor.
1885 G. Mevlevi ve Bektaşi dervişlerini araştırmak için, İstanbul'u ziyaret ediyor ve burada Ekim Bey ile tanışıyor. Daha sonra, ailesinin tekrar yaşamaya başladığı Gümrü'ye, Hacı Bektaş, Konya ve Akşehir üzerinden geri dönüyor.
1886 G. ve Pogossian Ani antik şehrinde rasgele kazı yapıyorlar ve sözde İ.Ö. 2500 yılında kurulmuş bir bilgelik okulu olan 'Sarmoung Kardeşliğine' ait referanslar buluyorlar.
1887 Ermeni korumacı topluluğu the Armenakans'ın bir kuryesi olarak, Pogossian ile birlikte, hayalperest bir biçimde 'Sarmoung'u bulmak için, Kürdistan'a gitmek için yola çıkıyorlar. Giderken şans eseri Zaho (Bugünkü Irak'ın Kuzeyi'nde)'da antik Mısır'a ait bir harita keşfediyor ve bu sayede İskenderiye'ye doğru yol değiştiriyor. Kahire'de, G. iki yaşlı arayıcı ile güçlü bağ kuruyor: Prens Yuri Lubovedsky ve Profesör Skridlov.
1888–9 G. Prens Lubovedsky ile Teb şehrini; Ethiopia ve Sudan'ı Profesör Skridlov ile; Mekke ve Medine'yi de kılık değiştirerek tek başına ziyaret ediyor. G ve Profesör Skridlov Irak'taki Nippur'da Babil kalıntılarını ziyaret ediyor. İstanbul'a döndüğünde, G. Vitvitskaia ile karşılaşıyor ve ona Rusya yolunda eşlik ediyor.
1890–93 Politik (muhtemelen yeni oluşmuş olan Ermeni Sosyal Devrimci Partisi, Taşnak'ın) bir elçisi olarak, G. İsviçre'yi ziyaret ediyor ve ardından Roma'yı kendine üs olarak seçiyor.
1894–5 G., tekrar Gümrü'yü merkez olarak alıyor; geleneksel ve ezoterik bilgiyi arayan genç bir grup olan 'Hakikatin Arayıcıları' oluşumunun (1895) baş gezgini oluyor.
1896 G., antik 'Imastun Kardeşliğinin' izlerini aramak, ama aynı zamanda gizli bir Yunan organizasyonunun (Ethniki Hetairia) ajanı olarak Girit'e gidiyor. Yunan nufüs şubat ayında Osmanlı'lara karşı isyan ediyor. Girit'in güneyindeki dağlık bölgede (Sfakia) iken, G. vuruluyor ve bilinçsiz halde Kudüs'e götürülüyor. Sağlığına Gümrü'de kavuşuyor.
1897 Hakikatin Arayıcılarına refakat ederek, G. Nahçıvan'dan Türkistan üzerinden, Tebriz ve Bağdat'a bir keşif gezisine katılıyor (Birinci Keşif - Bu Ekim Bey ve İranlı Derviş bölümlerinde anlatılıyor.) Orta Asya'da daha geniş seyahatlere olanak sağlaması için, G. Rus Çarı'nın politik ajanı oluyor ve Tibetli yüksek seviye bir memur olan Buryat Moğol Agwhan Dordjieff ile arkadaş oluyor. Arayıcılarla birlikte G. Orenburg'dan (Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'nde bulunan bir şehir) Sverdlovsk'a, ardından Sibirya'ya gidiyor (İkinci Keşif).
1898 Paskalya Bayramı'nda, Yeni Buhara'da G., fiziksel ve sosyal olarak dışlanmış olan Soloviev ile arkadaş oldu. G. ve Soloviev aracılar tarafından gözleri bağlı olarak Buhara'dan yönlendirilerek, ana Sarmoug Manastırı'na giriş imkanı bulmuşlardır. Sarmoug Manastırı, G.'nin en derin anlayış, sembolizm ve Kutsal Dansları'nın kaynağı olarak görülmektedir. Beklenmedik bir biçimde, Prens Lubovedsky'u orada bulurlar; ama sağlığı iyi durumda değildir. G.'nin üzüntüsü, Lubovedsky'nin kalan günlerini ruhsal bir gözetim altında geçirmek üzere acil olarak başka bir yere ayrılmasıdır. Bir süre keşiş eğitimini takip ettikten sonra, G. Gobi'yi Çölü'nü Skridlov ve Hakikati Arayanlar ile keşfe çıkar (Üçüncü Keşif). Soloviev'in kazara hayatını kaybetmesi üzerine, G. Keriya Vahası'na döner.
1899 G. Merv kentinde kalır. Derviş kılığında kendisi ve Skridlov Amuderya (Orta Asya'daki Ceyhun nehri)'nın yukarısına, Kafiristan'a (Afganistan'da bir bölge) doğru seyahat ederler (Skridlov ve Rahip Giovanni bölümleri). G. Bakü'ye döner ve İran büyüsü üzerine çalışmalar yapar. Aşkabat'da (Bugünkü Türkmenistan'ın başkenti), G. ve Arayanların tek kadın üyesi olan Vitvitskaia, 'Evrensel Seyahat Atölyesi' ile büyük miktarda kazanırlar.
1900 G. 2 Ocak'ta Türkmenabat (Chardzhou) şehrinden, Pamir Dağları (Orta Asya'da, Tacikistan ve Çin arasındaki sıradağlar) üzerinden Hindistan'a doğru, Arayıcılarla birlikte yola çıkar (Dördüncü Keşif). (Karpenko ve ez-ezounavouron bölümü). Bundan sonra Arayıcılar dağılır ve ayrılırlar.
1901 G., II. Çar Nikolas'la Livadia'da tanıştırılır. Hazar Bölgesi'nden bir Budist kılığına girmiş olan G., Üst Tibet'e girer ve 'Kırmızı Şapkalı' Buda Rahipleri (Lama'lar) ile çalışır. Bir Tibetli ile evlenir.
1902 Dağ kabilelerinin bir kavgası sırasında ikinci defa vurulur. G., Taklamakan Çölü'nün kıyısında bulunan Yengisar (Yangi Hissar) Vahası'nda iyileşir. Hipnotizma ve canlısal manyetizmaya karşı, bilimsel ve yardımseverlik amaçları hariç, vazgeçmeye yemin eder.
1903 G., Tibet'e döner. 5 Haziran'da Albay Francis Younghusband, Tibet'i Hindistan'dan gelerek işgal eder.
1904 İngilizler, Tibetlileri Guru'da 31 Mart'da katleder. Younghusband 3 Ağustos'ta Lhasa'a (Tibet'in başkenti) girer. Üyeliğe yeni kabul edilmiş olan Lama'nın zamansız ölümüyle acı dolu halde, savaşa fırsat veren kitlelerin telkini ve histerisi ile mücadele etmek için azmeder. İstiska (Bedeninde çok fazla su birikmesiyle ilgili bir hastalık) onun Tibet'i terk etmesini zorunlu kılar ve Gümrü'deki ailesinin yanına döner. Eski sıhhatini tekrar kazandıktan sonra, G. kış aylarında tekrar Orta Asya'ya yola çıkar, ama Chiatura demiryolu tünelinin yakınlarında Kazak ve Gourian'lar arasındaki bir çarpışma sırasında kaza eseri vurulur (G.'nin üçüncü kez vurulması). Zorlukla Aşkabat üzerinde Yengisar (Yangi Hissar)'a gider ve burada iyileşir.
1905–7 Belirsiz bir Orta Asya Sufi topluluğunda iki yıl geçirdikten sonra, G. Rus Özbekistan'ının başkenti Taşkent'e yerleşir. Kısa bir süre Samara'yı ziyaret eder ve ölüm döşeğindeki Vitvitskaia'ya teselli verir.
1908–10 Taşkent'te, doğaüstü bilimler konusunda bir 'Profesör ve eğitmen' olarak, G. Avrupalılaşmış Rus'ların (kobaylar) arasındaki tepkileri incelerken, kasten bir şarlatan modunda eğitim vermeye başlar. Yağ, balık, sığır, halı, emaye...vs ticareti yaparak yüklüce miktarda servet kazanır. Yavaşça, Rusya'nın büyük şehirlerine doğru çekilmeye başlar.
1911 G., özel bir dil ve bazı noktalarda yarı-bilimsel bir terminoloji kullanarak, biriktirdiği bilginin bambaşka bakış açılarını sentezler. 13 Eylül'de, hipnotizmadan vazgeçme yeminini yeniler ve yirmi-bir yıl boyunca 'yapay yaşam' sürmek için kendine kural koyar.
1912 G. Moskova'ya ulaşır ve ilk çalışma arkadaşlarını bulur (kuzeni Sergei Mercourov, Vladimir Pohl, ve Rachmilievitch). G., Julia Ostrowska ile St Petersburg'da evlenir.
G., "Tertium Organum" adlı kitabı okur ve yazarı P. D. Ouspensky'yi gelecekte öğrencisi olmasına karar verir.
1913 G., Paul Dukes adlı bir müzik öğrencisini, ilk İngiliz gayri-resmi öğrencisi olarak alır.
1914 St Petersburg'da, ('Prince Ozay' adlı kişiyi terk eder), G. Dr Leonid Stjoernval ile ilgilenmeye başlar.
G., 13 Kasım tarihinde Golos Moskvi'de sergilenecek olan 'Büyücünün Mücadelesi' adlı balesinin reklamını yapar ve bu sayede Ouspensky'nin dikkatini çeker.
Aralık ayında G., öğrencilerinin "Hakikatin Anlık Görüntüleri" adlı taslak çalışmaları yapmalarını yönetir.
1915 Nisan ayında, G., Ouspensky'yi öğrencisi olarak kabul eder. Bir hafta sonra Ouspensky tekrar Petrograd'a geri döner.
Sonbahar'da G., Ouspensky ve diğer çalışma arkadaşlarıyla buluştuğu ve onlara ders verdiği Petrograd'ı aralıklı olarak ziyaret eder.
1916 Şubat-Ağustos ayları arası, yoğun bir faaliyetin olduğu dönemdir: Gittikçe daha fazla Petrograd'ı merkez olarak belirleyen G., Fikirlerinin tüm 'Sistem'ini hemen hemen bu gruba aktarır ki grubun sayısı altıdan (Stjoernval, Ouspensky, ve Andrei Zaharoff dahil), otuza ulaşır.
Ağustos ayında, Finlandiya'yı ziyaret ederken, G., Ouspensky'ye üzerinde yoğun bir telepatik deneyim yaşatır.
16 Aralık'ta Petrograd'da G., besteci Thomas de Hartman'ı (ve Şubat 1917'de Hartman'ın eşi Olga'yı) öğrencisi olarak kabul eder.
1917 23 Şubat'ta G., kılık değiştirip öğrencilerini bırarak, Moskova üzerinden Gümrü'ye Julia Ostrowska ile birlikte gitmek için Petrograd'dan ayrıldı.
16 Mart Devrimi: Çar II. Nicholas, tahttan çekilmesi için zorlandı; Kerensky hükümeti kuruldu.
Mart-Haziran: G., ailesi ile birlikte Gümrü'de emekliliğini yaşıyor.
Temmuz: G., Petrograd'a gitmek için yola çıkıyor, ama tekrar değerlendirdiğinde Kafkaslar'daki Essentuki(Yessentuki)'de kalmayı tercih ediyor.
Temmuz-Ağustos: Moskova ve Petrograf'dan (Ouspensky ve Zaharoff dahil) çağrılan onüç öğrencisiyle, G. Essentuki'de altı haftalık yoğun bir psiko-somatik deneyime başlıyor.
Ağustos sonu: Hartmanns'lar G.'ye Essentuki'de katılıyor. Ouspensky'nin G.'ye olan güveni sendelemeye başlıyor. G., Tuapse'ye doğru Karadeniz kıyılarından hareket ediyor.
Ağustos-Aralık: G. ve çekirdek grubu (Ekim'de Dr. ve Madam Stjoernval'de dahil olmasıyla sayısı artarak), Karadeniz Sahili boyunca aşağı ve yukarı hareket ederek İç Savaş'tan kaçınmaya çalışıyorlar. 7 Kasım'da Bolşevik Devrim'i Lenin'i başa getiriyor.
1918 G., tekrar Essentuki'ye Ocak ayında dönüyor. Gümrü'nün Türk tehdidi altında olduğunu düşünerek, ailesinin de kendisine katılması için davet ediyor (babası ve en büyük kız kardeşi hariç, ailesi geliyor). Öğrencilerini 12 Şubat'ta çağırıyor ve yoğun çalışmaya başlıyor. Ouspensky, Mart ayından G.'den ayrılıyor.
G.'nin büyük kız kardeşi ve kız kardeşinin ailesi Essentuki'ye mülteci olarak geliyor ve G.'nin babasını 15 Mayıs'ta Türklerin Gümrü'de vurduğu haberini getiriyor.
Essentuki'de gittikçe İç Savaş tehdidi altında kalmaya başlayınca, temmuz sonunda G. bir gazete hikayesi uydurarak, yakında "Mount Induc"a çıkacağı "bilimsel geziyi" duyurdu.
6 Ağustos tarihinde, sanki bir bilimadamıymış gibi, G. Essentuki'den ondört öğrencisiyle birlikte ayrılır (G'nin ailesi ve Ouspensky bu gruba dahil değildir.) Trenle Maikop'a giderler ve oradaki savaş durumu nedeniyle üç hafta alıkonurlar.
Ağustos ve Eylül aylarında, Kırmızı ve Beyaz hatların arasından tam beş defa geçerler, G. grubunu yürüyerek Kuzey Kafkasların üzerinden Karadeniz'deki sahil limani Soçi (Sochi)'ye götürür. Burada öğrencisi olan Zaharoff ayrılır.
1919 G., geriye kalan çekirdek grubu ile birlikte (Madam Ostrowska, Stjoernval'ler, ve Hartmann'lar), Soçi'den Poti'ye seyahat ederler ve yerleşecekleri Gürcüstan'ın başkenti Tiflis'e trenle geçerler.
1919 baharında, G., Alexandre Salzmann ve eşi Jeanne (Easter)'la karşılaşır ve onları öğrencisi olarak kabul eder. Kardeşi Dimitri'nin Tiflis'e geldiğinin haberini alır, G., mayıs ayının başlarında bir mesaj göndermesi ve orada kalan eşyalarını alması için Olga de Hartmann'ı Essentuki'ye gönderir.
1919 yazında, Jeanne Salzmann ile işbirliği yaparak, G. 22 Haziran tarihinde, Tiflis'teki Opera Binası'nda Kutsal Dansları'nın ilk halk gösterisi sunar. Yaz aylarını Borjom'da geçirir.
Sonbaharda Tiflis'e dönerek, "İnsanın Uyumlu Gelişimi'nin Enstitüsü"nü, Dr Leonid Stjoernval, Thomas ve Olga de Hartmann, Alexandre ve Jeanne Salzmann, ve Julia Ostrowska ile birlikte kurar.
1919 kışında G., Gürcistan Sosyal Demokrat Cumhuriyet'inin himayesinde, 'Sistem'ini öğretmeye devam eder.
Elizabeta Galumnian ve Olga Hinzenberg ('Olgivanna')'ı öğrenci olarak kabul ettikten sonra G., "Büyücülerin Mücadelesi" (The Struggle of the Magicians) üzerine yoğun çalışmalara başlar.
1920 Gürcistan'daki sosyal ve politik bozulmalara bağlı olarak, G.'nin Enstitüsü'nün yaşayabilirliği için, Binbaşı Frank Pinder'ı mart ayında öğrencisi olarak kabul ediyor.
G. otuz kişilik öğrenci grubuyla, mayıs ayının sonlarında yürüyerek Tiflis'ten Karadeniz'deki liman şehri Batum'a gidiyor ve oradan gemiyle İstanbul (Constantinople)'a geçiyorlar.
G., 7 Haziran tarihinde İstanbul'a yerleşiyor ve Pera'daki Kumbaracı Sokak'ta (Koumbaradji Street) bir apartman dairesi kiralıyor. Ouspensky, şubat ayında İstanbul'a gelmiştir ve kendi çalışma grubu öğrencilerini G.'ye teslim eder.
Sırasıyla, Ouspensky ve Thomas de Hartmann ile, G. "Büyücülerin Mücadelesi"nin senaryo ve müziği üzerinde çalışır; Mevlevi dervişlerinin törenlerini incelerler.
G. eylül ayında, Galata Kulesi'nin yakınlarındaki Abdullatif Yemeneci Sokak No:13'teki apartmana kalıcı olarak taşındı.
1920 ekim ayında, G. Enstitüsü'nün tekrar canlandırır, hala açık konferanslar ve Kutsal Dansları'nın yarı-açık provalarını yapar. Ouspensky, G.'den bağlarını tamamen koparır ve Büyükada (Prinkipo)'ya çekilir.
Kasım ayının ortasında, G. kızkardeşi Anna Anastasieff ve tüm çocuklarının (Valentin hariç) Türkler tarafından Baytar'da öldürüldüğünü öğrenir.
Alexandre Salzmann sayesinde, G. Cenevre(Geneva)'daki Jacques-Dalcroze'dan, kendisini Dresden yakınlarındaki Hellerau'a davet eden bir mektup alır. G. bunu kabul eder ve vize için başvuruda bulunur.
1921 G., ocak ayının başlarında Sultan'ın yeğeni Prens Mehmet Sabaheddin ile kontratını yeniler ve kısa bir süre Yüzbaşı J.G. Bennet ile buluşur.
Halkın ilgisinin düşmesini izleyen birkaç ay sonra, mayıs ayının ortalarında G. Enstitüsü'nü kapatır ve Büyükada'ya dinlemeye çekilir.
G. çekirdek grubuyla birlikte, ağustos ayında vizelerini alır ve trenle Türkiye'den Almanya'ya yola çıkarlar. İstanbul'dan 13 Ağustos'ta ayrılır ve 22 Ağustos'ta Berlin'e ulaşır. Aynı zamanlarda, Ouspensky Londra'ya gitmek için İstanbul'dan ayrılır; ancak Ouspensky'nin eşi Sophie G.'ye eşlik etmeyi seçer.
G. Eylül ayında Schmargendorf'un banliyölerine yerleşir ve Olga de H.'ı kişisel sekreteri olarak kabul eder.
24 Kasım'da Berlin'de, Avrupa açılış konferansını verir.
Salzmann'ların eşliğinde, G. Hellerau'daki Dalcroze Enstitüsü'nü ziyaret eder ve Harald Dohrn vasıtasıyla ortak olmayı bekler; ancak ortaya yasal bir durum çıkar.
1922 13 Şubat'ta Londra'ya ilk kısa ziyaretini yapar, Ouspensky'nin en öne çıkan öğrencilerinin bağlılığını tekrar kazanır, bilhassa editör Alfred Richard Orage'ın.
15 Mart tarihinde, G.'nin Londra'ya ikinci ve son ziyaretinde, nüfuzunu onaylar ve Ouspensky ile çatışır. Etkili öğrenciler G. için İngiltere'de oturma hakkı almaya çalışırken, G. Berlin'e döner.
Baharın sonunda, G. İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak üçüncü broşürünü çıkarır.
G. haziran ayında, Hellerau mülkünü elde etmek için yaptığı hukuki süreci kaybeder ve İngiltere'de oturmaktan men edilir.
14 Haziran'da öğrencilerini Almanya'dan Paris'e getirir ve Dalcroze Enstitüsü'nde tesisler kiralar ve Olga de H.'ı daha büyük bir mülk bulması için görevlendirir.
1 Ekim'de, İngiltere'den gelen cömert finansal bağış sayesinde, G. en ünlü mekanı elde eder ve oraya yerleşir: Fontainebleau-Avon'aki Prieuré des Basses Loges.
Ekim ayında, G. eşzamanlı olarak Prieuré'nın idaresi ve Parisli ticari girişimlerle meşgul olur. 17 Ekim'de ölümcül derecede hasa olan Yeni Zelanda'lı kadın yazar Katherine Mansfield'ı kalıcı misafir olarak Prieuré'ye kabul eder.
Kasım ayında, G. Kutsal Dansları üzerine yoğun çalışmalara başlar. Kasım ayının sonunda Prieuré'in temellerinden büyük bir Çalışma Evi kurar.
G. 16 Aralık'ta Prieuré.'de büyük bir yangını engeller.
1923 9 Ocak tarihinde, Katherine Mansfield'in ölümünden sonra G.'nin adı kötüye çıkar ve Çalışma Evi'nin açıldığı 12 Ocak'ta Katherine'in cesedi gömülür.
Muhabirler (özellikle E. C. Bowyer) ve akademisyenler (başlıca Prof. Denis Saurat) G. ile mülakat Prieuré'da yaparlar ve popüler ama sevimli olmayan bir imaj oluştururlar.
Mayıs ayında, G. otomobil kullanmayı öğrenir. Paris'te, 9 Rue du Commandant-Marchand adresindeki yeni apartmanında, Ezra Pound'u misafir eder.
1923 yaz aylarında Prieuré Çalışma Evi'ndeki, G.'nin müziğinin, Kutsal Dansları'nın...vb 'açık akşamları', önemli yerel kişiler ve ara sıra da Diaghilev ve Sinclair Lewis kültürel olarak önemli kişiler tarafından düzenli olarak ziyaret edilir.
Aralık ayında, yorgun düşmüş olmasına rağmen G., Kutsal Dansları'nın Avrupa'daki ilk büyük halk gösterisini üretir. 16 Aralık tarihinde premiyeri Théâtre des Champs-Elysées'de yapılır. G. annesi ve kız kardeşini, Rusya'dan çıkarır ve Prieuré'e yerleşmelerini sağlar.
1924 Otuz-beş öğrenci dansçısıyla, 4 Ocak 1924 tarihinde, Amerika'ya gemiyle giderler; New York, Philedelphia, Boston ve Chicaho'da halk gösterileri yaparlar ve dikkate değer yeni öğrencilerin ilgisini çeker. Bu yeni öğrencilerden bazıları: Margaret Anderson, Muriel Draper, Jane Heap, Gorham Munson, C. S. Nott, ve Jean Toomer'dır. G. Enstitüsü'nün New York Şubesi'ni 8 Nisan'da açar.
G. haziran ayında Fransa'ya geri döner. 8 Temmuz'da Paris'ten Fontainebleau'a arabayla yalnız seyahat ederken, G ölümcül bir trafik kazası geçirir. Annesi ve kız kardeşi tarafından bakılır; olumsuz tıbbi beklentilere karşın, yavaş ve acı verici bir iyileşme süreci yaşar. Hala iyileşme süreci devam ederken, G. 26 Ağustos'ta Enstitüsü'nü resmi olarak dağıtır; ama aslında sadece kendilerini daha az adanmış öğrencilerini dağıtmıştır.
G., ekim ayında Amerika'daki çalışmaları denetlemesi için Orage'a yetki verir. Gelecekte kendi fikirlerini yazarak yayma tasarısıyla, G. 16 Aralık'ta başyapıtı olan Beelzebub'a başlar.
1925 Orage Mart ayında, Beelzebub'ın ilk bölümünün anlaşılmaz olduğunu bildirir, G'nin uzun stilistik mücadelesinin müjdesini verir.
G'nin annesi, kronik karaciğer hastalığı nedeniyle temmuz sonunda Prieuré'de vefat eder. G. Thomas de Hartmann ile 29 Temmuz'da yoğun bir müzik bestesi periyoduna başlar.
G.'nin eşi Bayan Ostrowska, kanser hastalığına yakalanır. Ne geleneksel radyoterapi, ne de G.'nin geleneksel olmayan tedavisi tatmin edici sonuçları vermez.
1926 Mabel Dodge Luhan, 8 Ocak'ta G.'ye New Mexico'daki Taos'ta önemli miktarda arazi teklif eder; ama o 1 Şubat'ta reddeder.
G., Julia Ostrowska'nın hayatı için yoğun olarak, ama yararsız, mücadele verir; ve 26 Ocak'ta kaybeder. Ouspensky cenaze törenine katılır.
Aleister Crowley temmuz ayında, kısa süreliğine Prieuré'i ziyaret eder ve G., kendisini kesinlikle geri çevirir.
1927 Finansal sorunlar yüzünden G., 16 Nisan'da Boulevard Péreire'daki apartman dairesinden vazgeçmek zorunda kalır. G.'nin Thomas de Hartmann ile yaptığı müzikle ilgili ortaklık 1 Mayıs'ta sona erer.
Bir çok Amerikalı öğrencisi ve röntgenci, yaz aylarında Prieuré'i ziyaret eder. G. gelecekte sekreteri olacak olan Solita Solano ile buluşur, ama etkilemeyi başaramaz. Şair Waldo Frank'yu reddeder.
Sağlığında önemli bir kötüleşme nedeniyle, Beelzebub'ın gerekli ve radikal düzeltmelerine girişmek için yeterince zamanı yoktur; 6 Kasım'da bir krize yenik düşer ve intihara niyetlenir.
1928 Ocak ayının ortalarında, genç eşi Jessie ile birlikte A. R. Orage, Prieuré'e kısa ama şiddetli ve son ziyaretini yapar.
Yazma çalışmarını uyarabilmek için 5 Mayısta, G. kendi hayatını çok fazla kolaylaştıran muhtelif bahaneleri hayatından çıkarmaya yemin eder.
G., kıdemli öğrencilerini uzun ziyaretlerle başka yerlere gitmelerini teşvik eder: Bayan Ouspensky İngiltere'ye, Salzmann'lar Frankfurt'a. Jane Heap'in Prieuré'e yerleşme hevesini kırar; ama Montmartre (Kuzey Paris'teki bir tepelik bölge)'da bir 'sanatçı' grubu kurması için onu himaye eder.
Yaz aylarının sonunda, Alexandre Salzmann, G.'yi Fransız okültist René Guénon'ın ideolojik saldırılarına karşı korur.
Sonbaharda, geçici olarak Beelzebub'dan memnun olan G., ikinci kitabı Karşılaşmalar (Meetings)'a başlar.
1929 Ocak ayında, Hartmann'lar ile birlikte, G. ikinci Amerika ziyareti için Paris'ten ayrılır. Hartmann'lar, bağımsız hayat yaşama konusunda G.'nin telkinlerine direnirler.
New York'a ulaştıkları 23 Ocak ile ayrıldıkları 5 Nisan arasında, G. öğrencilerle olan anlaşmasını yeniler ve fon toplar.
G. tekrar Bayan Ouspensky'nin İngiltere'yi ziyaret etmesini telkin eder. Sonunda Hartmann'ların Prieuré'den ayrılmaları konusunda galip gelir ve onların Courbevoie'ye yerleşmelerine yardımcı olur.
Haziran ayında, Louise Goepfert'i sekreteri tayin eder.
G., eylül ayında, Fritz Peters'ın Prieuré'dan ayrılmasına olanak sağlar. Frankfurt ve Berlin'e, Louise Goepfert ve Olga de Hartmann ile ziyaretinde, kasten Olga'yı dışlar.
Ekim ayında, Amerikan "Wall Street" Borsası çöker ve bu durum Amerika'daki takipçilerini etkiler.
1930 Tüm kişisel notlarını yaktıktan ve Olga de Hartmann ile acı verici biçimde ve son olarak ayrıldıktan sonra, G. Bremen'den üçüncü seyahati için Amerika'ya gider. New York'ta kasten zorluklar yaratır, Beelzebub'ın basılması konusunda Alfred Knopf ile yapılan görüşmeleri sabote eder. Nisan ayında, Orage'ı hayal kırıklığına uğramış olarak bırakarak, Fransa'ya geri döner.
Sonbaharda, Paris'te Alexandre Salzmann, René Daumal'in dikkatini çeker (sonradan G.'nin ilk Fransız öğrencisi olacak kişi).
Amerika'ya yaptığı dördüncü seyahatinde, G. etkili bir biçimde Orage'ı kırar. 13 Kasım'da New York'a ulaşır ve 1 Aralık'ta, Orage'ın öğrencilerinden öğretmenleri olan Orage'ı reddetmelerini talep eder. Orage 10 Aralık'ta İngiltere'deki tatilinden geri döner; süpriz bir biçimde G.'nin eylemlerinin arkadasında durur ve kendisini reddeder. G. Chicago'ya gitmek için 29 Aralık'ta New York'tan ayrılır.
1931 New York'a dönmesinden sonra, Ocak ayında G., davranış bilimci John Watson dahil, belirli aydınlarla herhangi bir sonuca ulaşmayan karşılaşmalar yapar.
13 Mart'ta Orage'dan son olarak ayrılmasından sonra, gemiyle Fransa'ya gider ve Amerika'daki grupları düzensiz halde bırakır.
G. bahar aylarında Thornton Wilder'ı Prieuré'e kabul eder.
G. yaz aylarında, Bayan Ouspensky'nin Prieuré'e girmesine izin vermez; bu aralarındaki son kırılmadır. Bayan Ouspensky, Asnières'den ayrılır ve kalıcı olarak ikamet etmek için İngiltere'ye gider.
G., sonbaharda altıpatlar bir tabanca ile teatral bir olaya karışır.
G., beşinci kısa ziyareti için ABD'ye gider; Jean Toomer'ın Chicaho grubuna odaklanır. New York'da yazar ve maceracı Nadir Khan ('Achmed Abdullah') G.'yi yanlışlıkla Lama Agwhan Dordjieff ile karıştırır.
1932 16 Ocak'ta G. Cherbourg'a gitmek için Bremen'den ayrılır.
Şubat ayında, Jane Heap'in grubundan Amerikalı lezbiyen yazar Kathryn Hulme, Paris'te G.'ye yaklaşır; G. ona şu anda bozulmakta olan Prieuré'i gösterir.
11 Mayıs'ta, G. Prieuré'ın mecburi kapanışını ve orada oturan son kişilerin ayrılmalarını denetler; Café de la Paix'e bitişik olan Grand Hôtel'de bir oda tutar.
Ağustos ayında, Orage, G. ile anlaşma yenileme fırsatını yapmayı reddeder.
"""Sept. 13 G. begins drafting his controversial, autobiographical tract Herald."""
Kış aylarında, Amerika'ya yapılan felaket getirici altıncı ziyaretinde, G. rüşvet alma izlenimini verir; Jean Toomer ve Chicago grubunu yabancılaştırır.
1933 G., 7 Mart'ta "Herald"'a tuhaf "Ek Beyan" yazar.
Nisan ayında, Alexandre Salzmann ağır derecede hastadır, G. ile Fontainebleau'daki Café Henri'de buluşur.
Mayıs ayında, ipotek sahiplerinin kurtarma hakkını kaldırmasından sonra, G. Prieuré'ı geri alınamaz biçimde kaybeder.
Sonbaharda, G. ABD'ye yedinci ziyaretine başlar. Henry Hudson Oteli'ndeki apartman dairesinde, Orage'ın New York'lu öğrencileriyle anlaşma yeniler.
1934 Alexandre Gustav Salzmann'ın 3 Mart'da ölümünden sonra, G. Mayıs ayında Chicago grubunu ziyaret eder; kasten Fritz Peters'ı tren seyahatinde dışlar.
G., haziran ve temmuz aylarında, Wisconsin'de Taliesin'deki Olgivanna'ya uzun bir ziyaret yapar ve Olgivanna'nın eşi Frank Lloyd Wright'ı derinden etkiler. Mabel Dodge Luhan, G.'nin talebini 18 Ağustos'ta reddeder. (Mabel Dodge Luhan, 1926 yılında G.'e büyük miktarda arazi önermişti.)
New York'a eylül ayında geri dönen G., popüler yazar Rom Landau'ya iki talihsiz röportaj verir.
G., Herald'ı reddeder ve ekim ayında kopyalarını toplatır.
5 Kasım'da Orage'ın öldüğünü öğrendiğinde sarsılır ve birçok boş başsağlığı sağanağından kaçınmak için Washington, Boston, Chicago ve bazı Güney Şehirlerine gider.
1935 Ocak ayında G. tekrar New York'a döner.
""""Apr.–May Conjectural events attend G.'s completion (9 Apr.) of the Prologue to Life is Real. """""
Prieuré'i tekrar satınalmak için, Senatör Bronson Cutting'dan cömert finansal bir destek alma beklentisiyle, G. Washington'a gider.
Cutting, 6 Mayıs'ta bir uçak kazasında ölünce ciddi olarak depresyona girer ve G. Rusya'ya dönmek için başarısız bir girişimde bulunur. İki kat hayal kırıklığına uğramış olarak, yazmaktan vazgeçer ve ortadan kaybolur.
G., haziran ve ağustos aylarında Almanya, Legingrad ve Orta asya seyahati yapar. Ancak bu kesin olarak doğrulanamamıştır.
Eylül ayında, Rom Landau çok satan "Tanrı Benim Maceramdır"(God is My Adventure) adlı kitabı yazar ve bu kitapta G.'yi Lama Dordjieff ile karıştırarak, kötüler.
G., eylül ayında Paris'te ortaya çıkar. Jane Heap, 18 Ekim'de Paris'ten Londra'ya taşınır. G.'in üç Amerikalı kadın öğrencisi, G.'nin cazibesine kapılır ve Hôtel Napoleon Bonaparte'da G.'nin ilk Paris grubunu oluştururlar.
Noel'de G. Salle Pleyel yakınlarındaki Rue Labie'de yeni bir apartman dairesi tutar.
1936 G., yalnızca lezbiyenlerden oluşan, "İp"(The Rope)'i Ocak ayının başlarında Rue Labie'de oluşturur. Grup ilk başlarda,
Elizabeth Gordon, Solita Solano, Kathryn Hulme ve 'Wendy''den oluşuyordu.
Avrupa'daki bazı yerlere araçla özel turlar yapar.
Haziran ayında, G., Georgette Leblanc, Margaret Anderson ve Monique'nin mevcut çalışmasına katılmasına izin verir - bu çalışma "İp"(The Rope) değil.
Temmuz ayının sonunda, lezbiyen öğrencileriyle olan grup çalışmasını askıya aldıktan sonra, G. René Daumal ve Jeanne de Salzmann'ın Sèrves grubu ile ilk bağlantıyı kurar.
Marne'daki şatoya maddi gücü yetmediği için, G. Paris'te Rue des Colonels Rénard'de küçük bir apartmana taşınır.
Ekim ayında, lezbiyen grubunu tekrar bir araya getiren G., Georgette Leblanc'ın ciddi olarak hasta olduğunu öğrenir, ama onun durumunu kısmen hafifletir.
1937 1937 baharında, G. yoğun arabalı gezileri sürdürür. Kardeşi Dmitri, kansere yakalanır.
Ağustos ayında Dmitri, G.'nin kendisine yardım etmek için harcadığı tüm çabalara rağmen, vefa eder.
Sonbaharda, İp('The Rope') ve yardımcı lezbiyen grupları etkin olarak dağılır. ( Kathryn Hulme ve Wendy Amerika'ya yerleşir; Anderson ve Leblanc ise Normandiya'ya). Solita Solano, G.'nin sekreteri olur.
1938 Nisan ayında Reims yakınlarında, Dr Leonid Stjoernval vefa eder. Jeanne de Salzmann, yazar Luc Dietrich'ı kendi öğrenci grubuna ekler. Bu grupta, René ve Vera Daumal, Philippe Lavastine, Henri ve Henriette Tracol, ve diğerleri vardır. G., açıkça kendisini yardımcısı olarak onaylar.
1939 Solita Solano'yla birlikte, sondan bir önceki seyahati için, G. baharda gemiyle Paris'ten Ameriya'ya gider. Uluslararası kriz gittikçe kötüleşir. New Jersey'e yerleşmesi için kendisine yapılan baskılara direnen G., 19 Mayıs'ta Fransa'ya gitmek için Normandiya'ya hareket eder.
G. Bayan Ouspensky'ye tıbbi olarak yardımcı olmak için İngiltere'ye gitmeyi düşünür; ama Bay Ouspensky bunu onaylamak ve bu plan ortadan kalkar.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ve savaş boyunca, G. Paris'te Rue des Colonels Rénard'da kalır ve burada erzak stoklar.
1940 Baharda, Jeanne de Salzmann'ın grubu Rue du Four'da buluşur, sayı ve etki olarak büyür. G., Philippe Lavastine ve René Daumal ile olan bağlantılarını pekiştirir.
Haziran ayında, Müttefiklerin direnişi düşerken, G.'nin takipçileri 12 Haziran'da onun yerini değiştirmeye çalışırlar, ama 14 Haziran'da, Almanya'nın Paris'i işgal ederken, Rue des Colonels Rénard'a geri döner.
Kış aylarında yiyecek sıkıntısı ortaya çıkar ve hava durumu oldukça kötüdür, G., ihtiyacı olan komşulara yardım etmeye başlar. Jeanne de Salzmann, resmi olarak kendi Fransız grubunu G.'ye Ekim ayında takdim eder.
1941 G.'nin Rue des Colonels Rénard'daki Fransız grup toplantıları genişlemeye başlar. Hitler'in Rus işgali 22 Haziran'da başlar ve Amerika Almaya'ya 11 Aralık'ta savaş açar. Georgette Leblanc, 20 Ekim'de kanser nedeniyle vefat eder.
1942 Bahar aylarında, G. daha fazla itibar kazanmak için, Texas petrol kuyusunun kendisine verildiği hikayesini üretir.
29 Mayıs'ta G., Almanlar Yahudi öğrencilerini Davud'un sarı yıldızını giymeye mecbur bıraktığında, onlara yeraltına gitmelerini tavsiye eder. Hristiyan grup üyeleri, Yahudi öğrencileri barındırmıştır.
Haziran ayının sonunda, Jeanne de Salzmann, Luc Dietrich'i G.' takdim eder.
16-17 Temmuz'da 'Bahar Rüzgarı Operasyonu"yla Paris'li Yahudiler sınır dışı edilirken, G'nin öngörüsü gerçekleşiyor. René ve Vera Daumal, artık G.'e ulaşamamaktadır. Almanlar, Fransa'nın İşgal Edilmemiş Bölgelesini de aşıyor.
1943 Fransız öğrencilerin daha fazla akını oluyor. G. enneagram tabanlı Hareketleri etkin olarak Salle Pleyel'de öğretmekte ve "Aptallara Kadeh Kaldırma"('Toasts to the Idiots') törenini geliştirmektedir.
1944 René Daumal 21 Mayıs'ta ve Luc Dietrich 12 Ağustos'ta vefat eder; bu ölümleri, 25 Ağustos'ta Paris'in kurtuluşu takip eder. Sonbaharda, G. para birimine bağlı suçlar kapsamında tutuklanır, ama serbest bırakılır.
1945 Hitler 30 Ağustos'ta intihar eder ve savaş Avrupa'da 6 Mayıs'ta sona erer.
G., Amerikalı öğrencilerinden (Kathryn Hulme ve Fritz Peters) ilk ziyareti kabul eder. Irène-Carole Reweliotty'in 11 Ağustos'ta vefatından sonra asılsız eleştirilere maruz kalır. Japonya 14 Ağustos'ta teslim olur ve savaş biter.
Lise Tracol, G.'nin ikametgahının hizmetini üstlenir.
1946 G.'nin Katherine Mansfield ile ilişkisi, 19 Ocak'ta magazin basınında teşhir edilir.
Londra'daki Jean Heap'in grubundaki öğrencilerinin Paris'e ilk akını.
1947 Ouspensky, Amerika'dan İngiltere'ye Ocak ayında geri döner. G. onu Paris'e davet eder, ama Ouspensky kabul geri çevirir. Ouspensky'nin vefat ettiği 2 Ekim'de, Bayan Ouspensky hala Mendham'dedir ve G.'den razı olduğunu göstermektedir.
1948 Ocak ayında, Bayan Ouspensky, eşinin Lyne'deki İngiliz takipçilerine G. ile bağlantıya geçmelerini önerir.
G. Haziran'da Ouspenksy'nin öğrencilerini çağırır, ama onlar kararsız kalırlar.
J. G. Bennett'i, yirmi beş yıl sonra, tekrar çalışmasına kazandırır ve eşi Winifred'i Ağustos ayında iyileştirir.
G. 8 Ağustos'taki trafik kazasından yine şaşılacak biçimde iyileşir ve acilen Paris'e genel bir davet gönderir: Jane Heap, Ouspensky, Bayan Ouspensky, Orage, Bennett (ama Nicoll değil) Fransızlarla kaynaşırlar.
Kış aylarında Château de Voisins'ı satın almaya ve Beelzebub'ı yayınlamaya istekli olan G., New York'a hareket eder ve 17 Aralık'ta ulaşır. Burada fon toplar ve Bayan Ouspensky'ye Fragments(Fragments)'ı yayınlaması için yetki verir.
1949 Bahar aylarında Beelzebub'ın yayınlanması an meselesidir, G. (J. G. Bennett, Lord Pentland, ve René Zuber)'i üç edebi idareci olarak belirler. Şubat ayında Fransa'ya Iovanna Lloyd Wright dahil, büyük bir arkadaş çevresi ile gider.
Haziranda G. Vichy'e bir otomobil seyahati yapar; Temmuz'da Cenevre'de Mme Stjoernval buluşur; ve son olarak Ağustos'ta Lascaux mağara resimlerini görmek için Montignac'a gider. İtalyan radyolarında G.'nin fikirlerden, Montessori sistemi ile bağlantılı olarak, olumlu bahsedilir.
Eylül ayında G. 20 Ekim'de New York'a gideceğini duyurur ve La Grand Paroisse'ı görünürde yeni bir merkez olarak satın alır.
Ekim ayında yoğun baskı altında G.'nin sağlığı kötüleşir. 39 Numaralı Hareketlerinin koreografisini 11 Ekim'de yapar; Hareket çalışma sınıfında 14 Ekim'de düşer. Doktorlar tarafından çevrili olarak, Lise Tracol tarafından bakılır; durumu dalgalanmalar gösterir.
Beelzebub'ın 21 Ekim'deki düzeltmelerinin alınması, hayatının başyapıtını gösterir. Ciddi olarak hastadır, son olarak 24 Ekim'de "Aptallara Kadeh Kaldırma"(Toasts to the Idiots)'u denetler. 26 Ekim'de ambulansla Neuilly'de Amerikan Hastanesi'ne götürülür ve burada Dr Welch G.'nin karnında delik açar. G. 27 Ekim'de Jeanne de Salzmann'a son direktiflerini verir ve 28 Ekim'de bilincini kaybeder ve 29 Ekim günü sabah saat 10:30'da vefat eder. Dini töreni izleyen günlerde yapılır.
G., Fontainebleau-Avon'daki aile mezarlığına gömülür. Jeanne de Salzmann'ın liderliğinde, grupları kendilerini tekrar G.'in fikirlerini uygulamaya ve nakletmeye adarlar.