Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

P. D. Ouspensky'nin İngiltere, Gurdjieff'ten Ayrı, Kişisel Çalışmaları

Ouspensky'nin İngiltere, Gurdjieff'ten Ayrı, Kişisel Çalışmaları

Bolşevik İhtilali'nden sonra, Ouspensky önce İstanbul'a geldi, daha sonra Londra'ya yerleşti. Teosofi Derneği'nin üyesi olan G.R.S. Mead Dördüncü Boyut ile ilgilenmişti ve gazete patronu Vere Harmsworth'in eşi olan Leydi Rothermore, Ouspensky'nin Tertium Organum adlı eserinin haberlerini yaymak istiyordu. Bu arada Ouspensky'nin dostu A.R. Orage, diğerlerine Ouspensky'i anlatıyordu.

İngiliz hükümetinin kararıyla, Gurdjieff'in Londra'ya yerleşmesine izin verilmedi. Ouspensky ve arkadaşları tarafından toplanan önemli miktardaki para ile, Gurdjieff Fransa'da Paris'in yakınlarındaki Prieuré in Fontainbleau, Avon'a yerleşti ve "İnsan'ın Uyumlu Gelişmesi'nin Enstitüsü" (Institute for the Harmonious Development)'nü kurdu. Bu dönemde, Ouspensky eski öğretmenini artık anlayamadığı sonucuna ulaştı ve onunla birlikte yaptığı çalışmalara devam etmeme kararı aldı. Ouspensky, Araştırma Derneği olarak bilinen, "Normal Psikoloji'yi Araştırma Derneği" (The Society for the Study of Normal Psychology)ni kurdu.

Ouspensky, Gurdjieff'in çalışmalarından ayrılmış olmasına rağmen, öğretileriyle ilgili "Bilinmeyen Bir Öğretinin Parçaları"(Fragments of an Unknown Teaching) adlı bir kitap yazdı; ancak bu kitap, Ouspensky'nin ölümünden sonra ve "İnsanın Gerçeği Kendini Bilmek"(In Search of the Miraculous) adıyla yayımlandı. Bu kitap, Gurdjieff'in öğretisini takip eden başkaları tarafından, fikirlerin bütününü yansıtmıyor gerekçesiyle eleştirilmiş de olsa, muhtemelen içerdiği malzemenin en özlü açıklamasını sunar. Bu açık anlatım, Gurdjieff'in özellikle Beelzebub'dan Torununa Masallar kitabında olduğu gibi, fikirlerin alegoriler ardına, çok derine gömüldüğü ve örtüldüğü eserlerin tam tersidir. Aynı zamanda, Ouspensky'nin Gurdjieff'ten "İnsanın Gerçeği Kendini Bilmek" kitabının yayını için izin alması da önemlidir, ki bu izin Gurdjieff'in neredeyse diğer tüm öğrencilerinin - hatta yazdıkları şeyler çok daha az açık ve eksik olsa da - alıkonulduğu bir ayrıcalıktı.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Surrey'de Lyne Place'de ödlü. 1947 yılındaki ölümünden kısa bir süre sonra, "İnsanın Bilinmeye Psikolojisi (Man's Possible Evolution) adlı kitabı, "İnsanın Gerçeği Kendini Bilmek" (In Search of the Miraculous) kitabı ile birlikte yayınlanmdı. 1957 yılında ise, derslerinin bazı notları, "Dördüncü Yol" (The Fourth Way) adıyla yayınlandı. Bu kitap, ağırlıklı olarak, soru-cevap şeklindeki konuşmalardan oluşmaktadır ve bu öğretinin, hem giriş hem de ileri seviyesindeki öğrenciler için önemli kavramları detaylandırmaktadır.

Ouspensky'nin notları, Yale Üniversitesi Kütüphanesi'nin, El Yazmaları ve Arşiv bölümünde (Manuscripts and Archives department) tutulmaktadır.

Peter Demianovich Ouspensky'nin Hayatı

Bu başlıkla ilgili diğer sayfalar: