Mobil Menü
Dördüncü Yol Paylaşım Platformu

Dördüncü YOL Paylaşım Platformu

İnsanın Bilinmeyen Psikolojisi Kitabı Hakkında Ouspensky'nin Görüşleri

Ouspensky, kitaba konu olan derslerin nasıl ortaya çıktığını, anlamak için beş hatta on dersin gerekli olduğunu ve yeni bilgiyi anlama konusunda katılımcıların yaşadığı zorlukları İnsanın Bilinmeyen Psikolojisi kitabı'nın giriş bölümünde detaylı olarak paylaşıyor.

Dördüncü Yol Tanıtım Derslerinin Ortaya Çıkması

Ouspensky, kitabın giriş bölümünde, bir kaç yıl önce kitaplarının okuyucularından mektuplar almaya başladığından bahsediyor. Tüm mektuplar tek bir soruya odaklanmıştı: "Ouspensky, kitaplarını yazdıktan sonraki yıllarda neler yapıyordu?".

Ouspensky'nin, Gurdjieff ile tanışmadan önce sırasıyla 1910 ve 1912 yıllarında yazdığı iki kitap, Batı Avrupa'da 1920 (Tertium Organum) ve 1931 (A New Model of the Universe) yıllarında basılmıştı. Bu kitaplar hem büyük ilgi görmüştü hem de o kitaplarla ilgilenen okuyucular, Ouspensky'nin sonraki çalışmalarını merakla bekliyordu.

Dördüncü Yol'u Anlatmaktaki Zorluk

Ouspensky, bu mektuplara cevap veremeyeceğini yazıyor. Kendi ifadesiyle, sonraki çalışmalarını anlatabilmek için bir kaç mektup sayfası yeterli olmayacak; sadece anlatmaya çalışmak için bile bir çok kitap yazması gerektiğini belirtiyor.

Ouspensky'nin Londra Dersleri

Ouspensky, kendisine mektup yazanlar arasında Londra'da yaşayanları, daha önce Dördüncü Yol'u duymamış olan kişiler için hazırladığı bir dizi derse davet etti. Ouspenksy, bu derslerde Gurdjieff'le tanıştıktan sonra keşfettiklerini, çalışmasının yönünü açıklamaya çalıştı ve çalışmayla ilgili soruları cevaplandırdı.

Dördüncü Yol Tanıtım Dersleri Hakkında

Ouspensky, 1934 yılında çalıştığı sistemi ve yöntemler hakkında genel bilgi veren beş giriş dersi yazdı. Bu dersler uzun süre boyunca devam etti ve derslerin verildiği süre boyunca Ouspensky belirli bölümleri düzeltti ve tekrar yazdı.

Kitap değil ders notları

İnsanın Bilinmeye Psikolojisi, basılmak üzere yazılan bir kitap değil, daha çok Ouspensky'nin derslerinde kullanmak için hazırladığı bir metindir. Ouspensky'nin yazdığı bu dersler, bir kitap olarak uzun yıllar sonra basılacaktı.

Ouspensky'nin derslere bakış açısı

Ouspensky, genel olarak bu dersleri tatmin edici görmüştür. Bu kitap, Ouspensky olsun ya da olmasın, giriş dersi olarak Londra'daki çalışmalarda okundu. Derslerin sonunda, katılımcıların soru sorabileceği bir bölüm oluyordu.

Dördüncü Yol'un anlaşılması

Ouspensky, eğer katılımcılar kendilerine verilen tavsiyeleri dinler ve kendilerini-gözleme ve diğer pratik uygulamaları yaparlarsa, kısa zamanda yaptığı çalışmayı yeterli miktarda anlayabildiklerini gözlemlemiştir.

Anlama Konusunda Uyarı

Ouspensky, tüm konuyu bir, iki, ya da üç derste anlatmak neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Katılımcılardan en az beş, hatta on derse katılmalarını ve ancak ondan sonra çalışmasının yönü hakkında bir fikir sahibi olacaklarını söylüyor.

Beş dersin okunması bir bakıma yeterli olmuyordu. Dersin sonunda Ouspensky, temel bilgiyi daha da açıyor ve insanlara Yeni Bilgi'nin karşısında kendi durumlarını göstermeye çalışıyordu.

Yeni Bilgiyi Anlamak

Ouspensky, katılımcıların en çok, daha önce hiç duymadıkları yeni şeyleri gerçekten duyduklarını farketmekte zorlandıklarını söylüyor.

Yeni bilgiye karşı direnç

Ouspensky, katılımcılarda yeni bilgi konusunda iki çeşit direnç olduğunu ifade ediyor.

İlk direnç, açıkça söylemeseler de, katılımcılar kendi içlerinde duydukları bu fikirlere karşı fikirler üretip, onları çürütmeye çalışıyor.

İkinci direnç ise, katılımcıların duydukları yeni bilgiyi, mevcut sıradan bakış açıları ve dillerine tercüme etmeye çalışması. Dördüncü Yol kavramlarını günlük dile çevirmek ve o ifadelerle anlamaya çalışmak, Dördüncü Yol'u yeni bilgi olarak anlamayı engelliyor.

Eski Bilgilere Bağlılığı

İnsanlar, yeni şeyler duyduğumuzda, bunları daha önceden bildiği eski kavramlarla anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu yaklaşım nedeniyle, dinledikleri yeni şeyler, aslında eskilerin bir uzantısı haline geliyor ve gerçekten yeni olarak anlayamıyor.

Yeni bilgileri farketme

İnsanların, yeni fikirlere olan ihtiyacı ve böylesine yeni fikirlerin olabileceğini farketmeleri oldukça zor bir görevdir. Bu anlayış bir zaman ve eski fikirlerin tekrar gözden geçirilmelerini gerektirir. Bu nedenle, ezoterik öğretilerin büyük bölümü, insana yeni bir şeyler öğretmeden önce, eskiden bildiği ama yeni bilgiyi "eski bakış açılarıyla" anlamalarına neden olacak bilgilerden arındırma süreciyle başlar.

Yeni bilgiler duyacaksınız

Ouspensky, katılımcılara, henüz ilk başlarda tamamen yeni fikirler duyacağını garanti edemeyeceğini söylüyor. Ancak, eğer sabırlı olur ve pratik çalışmaları yaparlarsa, kısa zamanda bazı şeyleri farkedebileceklerini söylüyor.

Ouspensky, katılımcıların bu yeni bilgileri kaçırmamalarını ve yeni bilgiyi eski biçimde yorumlamaktan kaçınmalarını isteyerek, kitabın giriş bölümünü tamamlıyor.

New York, 1945

Ouspensky, İnsanın Bilinmeyen Psikolojisi kitabının giriş bölümünü New York'ta 1945 yılında tamamlamıştır. Ouspensky'nin burada paylaştığımız görüşleri, kendi kitabının önsözünden derlenmiştir.

Dördüncü Yol'a giriş dersleri diye adlandırabileceğimi bu notlar, ancak ölümünden sonra bir kitap olarak yayınmıştır.

İnsanın Bilinmeyen Psikolojisi, P.D. Ouspensky

Bu başlıkla ilgili diğer sayfalar: